CFrameWnd::rectDefault

Uwagi

Przekazać ten statyczny CRect jako parametr, tworząc okno umożliwiające systemu Windows wybierz polecenie okna początkowy rozmiar i położenie.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index