CFrameW&nd::RecalcLayoutnbsp;

wirtualne nieważne RecalcLayout ( BOOL bNotify = TRUE );

Parametry

bNotify

Określa, czy aktywny element w miejscu okna ramki otrzymuje powiadomienia o zmianie układu. Jeśli TRUE, element jest notyfikowana; inny sposób Fałsz.

Uwagi

O nazwie ramy podczas paski standardowym formantem jest przełączana lub wyłączyć lub rozmiaru okna ramki. Domyślna implementacja tej funkcji członek wywołuje funkcję Państwa CWnd RepositionBars aby zmienić położenie wszystkich pasków kontroli w ramce, a także okna głównego klienta (zazwyczaj CView lub MDICLIENT).

Zastąpić tę funkcję Państwa do sterowania wyglądem i zachowaniem kontroli pasków po układu okna ramka została zmieniona. Na przykład wywołać ją włączyć sterowanie paski, lub wyłączyć lub dodać inny pasek sterowania.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::RepositionBars

Index