CFrameWnd::OnSetPreviewMode

wirtualne nieważne OnSetPreviewMode ( BOOL bPreview, CPrintPreviewState * pModeStuff );

Parametry

bPreview

Określa, czy aplikacja zostanie umieszczona w trybie podglądu wydruku. Ustawić na wartość TRUE , aby umieścić w podglądzie wydruku, wartość FALSE , aby anulować tryb Podgląd.

pModeStuff

Wskaźnik do struktury CPrintPreviewState.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić aplikacji głównej ramki okna do i z trybu Podgląd wydruku.

Domyślna implementacja wyłącza wszystkie paski narzędzi Standardowy i ukrywa menu główne i w oknie głównym klientem. To zmieni MDI ramka okna czasowego SDI ramka okna.

Zastąpić tę funkcję Państwa dostosowywania ukrywanie i Pokazywanie pasków kontroli i innych części okna ramki podczas podglądu wydruku. Wywołanie realizację klasy podstawowej od wewnątrz zastąpiona wersja.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index