CFrameWnd::m_bAutoMenuEnable

Uwagi

Gdy ten element członkowski danych jest włączony (która jest wartością domyślną), elementy menu, które nie mają uchwyty ON_UPDATE_COMMAND_UI lub ON_COMMAND zostaną automatycznie wyłączone, gdy użytkownik pobiera menu.

Elementy menu, które mają obsługi ON_COMMAND , ale nie obsługi ON_UPDATE_COMMAND_UI zostaną automatycznie włączone.

Ustawienie to członek danych elementów menu są automatycznie włączane w ten sam sposób włączenia przyciski paska narzędzi.

Ten element członkowski danych ułatwia implementację opcjonalne poleceń, w oparciu o bieżące zaznaczenie i zmniejsza potrzebę aplikacji do napisania ON_UPDATE_COMMAND_UI obsługi na włączanie i wyłączanie elementów menu.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdUI, CCmdTarget

Index