CFrameWnd::LoadBarState

nieważne LoadBarState ( LPCTSTR lpszProfileName );

Parametry

lpszProfileName

Nazwa klucza w rejestrze systemu Windows, gdzie przechowywane są informacje o stanie lub sekcji w pliku inicjującego, lub.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby przywrócić ustawienia każdego pasek sterowania własnością okno ramek. Informacje te są zapisywane do pliku inicjującego, przy użyciu SaveBarState. Informacje przywrócono obejmuje widoczności, orientacja pozioma/pionowa, stanu zadokowania i pozycję pasek sterowania.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFrameWnd::SaveBarState, CWinApp::SetRegistryKey, CWinApp::m_pszProfile&Name

Index