CFrameWnd::IsTracking

(BOOL IsTracking) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operację podziału jest w toku; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustalenie, jeśli pasek podziału w oknie obecnie jest przenoszony.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index