CFrameWnd::InModalState

(BOOL InModalState) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli tak; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby sprawdzić, czy w oknie ramki jest modalny lub niemodalny.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index