CFrameWnd::GetMessageString

wirtu&alne nieważne GetMessageString ( UINT nID, CStringamp; rMessage ) const;

Parametry

nID

Identyfikator zasobu żądaną wiadomość.

rMessage

Obiekt CString , w którym należy umieścić wiadomości.

Uwagi

Zastąpienie tej funkcji niestandardowe ciągi dla polecenia identyfikatorów. Domyślna implementacja ładuje po prostu ciąg określony przez nID z pliku zasobów. Ta funkcja zostaje wywołana w ramach ciąg wiadomości na pasku stanu potrzebuje, aktualizowanie.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::SetMessageText

Index