CFrameWnd::GetDockState

void GetDockSt&ate (CDockStateamp;Państwo) stała;

Parametry

państwo

Zawiera bieżący stan okna ramki kontroli słupki po powrocie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do przechowywania stanu informacji o oknie ramki kontroli pasków w obiekcie CDockState . Można następnie zapisać zawartość CDockState pamięci masowej przy użyciu CDockState::SaveState lub Serialize. Jeśli chcesz później przywrócić paski kontroli do poprzedniego stanu, załadować Państwo z CDockState::LoadState lub Serialize, a następnie wywołaj SetDockState do zastosowania poprzedniego stanu okna ramki kontroli barów.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::SetDockState, CDockState, CDockState::SaveState, CObject::Serialize

Index