CFrameWnd::GetControlBar

CControlBar * GetControlBar (UINT nID );

Wartość zwracany

Wskaźnik pasek sterowania, który jest skojarzony z Identyfikatorem.

Parametry

nID

Numer identyfikacyjny pasek sterowania.

Uwagi

Wywołanie GetControlBar Aby uzyskać dostęp do pasek sterowania, który jest skojarzony z identyfikatorem. GetControlBar zwróci pasek sterowania, nawet jeśli jest zmienna i tym samym nie jest obecnie okno potomne ramki.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index