CFrameWnd::GetActiveFrame

wirtualne CFrameWnd * GetActiveFrame ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik aktywne okno potomne MDI. Jeżeli aplikacji jest aplikacją SDI lub w oknie ramki MDI ma nie aktywnego dokumentu, zostanie zwrócony wskaźnik niejawny niniejszego.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać wskaźnik aktywności wielu okno podrzędne interfejsu (MDI) dokumentu okna ramki MDI.

Jeśli nie ma żadnych aktywnych podrzędnym MDI lub aplikacji jest interfejsem jednolitego dokumentu (SDI), zwracana jest niejawny niniejszego wskaźnik.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::GetActiveView, CFrameWnd::GetActiveDocument, CMDIFrameWnd

Index