CFrameWnd::GetActiveDocument

wirtualne CDocument * GetActiveDocument ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik bieżącego CDocument. W przypadku nie bieżący dokument, zwraca NULL.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do uzyskania wskaźnika do bieżącego CDocument dołączonych do bieżącego widoku aktywnego.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::GetActiveView

Index