CFrameWnd::FloatControlBar

CFrameWnd * FloatControlBar ( CControlBar * pBar, CPoint pkt, DWORD dwStyle = CBRS_ALIGN_TOP );

Wartość zwracany

Wskaźnik do bieżącego okna ramki.

Parametry

pBar

Punkty pasek sterowania, aby być zadokowanej.

punkt

Lokalizacja, zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, gdzie zostanie umieszczony lewym górnym rogu paska sterowania.

dwStyle

Określa, czy należy wyrównać pasek sterowania poziomo lub pionowo w jego nowe okno ramki. Może to być każdy z poniższych:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji spowodować pasek sterowania, aby nie być zadokowany aby oknie ramki. Zazwyczaj jest to zrobić przy uruchamianiu aplikacji, gdy program jest przywrócenie ustawień z poprzedniego wykonania.

Ta funkcja zostaje wywołana przez ramy, gdy użytkownik powoduje upuszczenie zwalniając lewy przycisk myszy podczas przeciągania pasek sterowania w lokalizacji, która nie jest dostępna dla dokowanie.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::DockControlBar

Index