CFrameWnd::EndModalState

wirtualny nieważne EndModalState);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby zmienić okno ramki z modalnym na niemodalny. EndModalState umożliwia wszystkich okien wyłączone przez BeginModalState.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index