CFrameWnd::EnableDocking

nieważne EnableDocking ( DWORD dwDockStyle );

Parametry

dwDockStyle

Określa, które strony okna ramki może służyć jako dokowanie witryn dla kontroli paski. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do umożliwienia kontroli dokujące pasków w oknie ramki. Domyślnie paski kontroli zostanie zadokowany z boku okna ramce, w następującej kolejności: Góra, dół, w lewo, w prawo.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CControlBar::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar, CFrameWnd::FloatControlBar

Index