CFrameWnd::CFrameWnd

CFrameWnd ( );

Uwagi

Obiekt CFrameWnd , ale nie tworzy okno widoczne ramki. Wywołanie Utwórz , aby utworzyć widocznego okna.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::Create, CFrameWnd::LoadFrame

Index