CFrameWnd::ActivateFrame

wirtualne nieważne ActivateFrame ( int nCmdShow = -1 );

Parametry

nCmdShow

Określa parametr przekazać do CWnd::ShowWindow. Domyślnie ramka jest wyświetlany i poprawnie przywrócić.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uaktywnić i Przywróć okno ramki, tak że jest widoczne i dostępne dla użytkownika. Ta funkcja Członkowskie zwykle nosi nazwę po zdarzeniu interfejs-takich jak DDE, OLE lub inne wydarzenia, które mogą wykazywać oknie ramki lub jego zawartość do użytkownika.

Domyślna implementacja uaktywnia ramki i przeniesienie jej na górze kolejności z i, jeśli to konieczne, wykonuje te same czynności dla aplikacji głównej ramki okna.

Zastąpić tę funkcję Państwa do zmiany, jak ramki jest aktywowany. Na przykład można wymusić okien podrzędnych MDI do jest zmaksymalizowany. Dodaj odpowiednie funkcje, a następnie wywołuje wersji klasy podstawowej z wyraźną nCmdShow.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index