CFormView

Klasa CFormView jest klasą bazową używane w widokach formularza. Widok formularza jest zasadniczo widoku zawierającego formanty. Te formanty są ustanowione zależności zasobu okno dialogowe szablonu. CFormView należy używać, jeśli formularze w aplikacji. Widoki te obsługują, przewijanie, w razie potrzeby, za pomocą funkcji CScrollView.

Gdy użytkownik , utworzyć aplikację z MFC AppWizard, można oprzeć swoje klasy widok na CFormView, umożliwiając aplikacji opartych na formularzach.

Można także Wstawianie nowych form do aplikacji opartych na widok dokumentu. Nawet jeśli aplikacja nie obsługuje początkowo formularzy, Visual C++ doda tę obsługę podczas wstawiania nowego formularza.

MFC AppWizard i polecenie Nowy formularz jest preferowanej metody tworzenia aplikacji opartych na formularzach. Jeśli zachodzi potrzeba utworzenia aplikacji opartych na formularzach bez korzystania z tych metod, zobacz aplikacji opartych na formularzach.

# include lt;afxext.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC SNAPVW | Próbki MFC VIEWEX

Zobacz też CDialog, CScrollView, CView::OnUpdate, CView::OnInitialUpdate, CView::OnPrint, CWnd::UpdateData, CScrollView::ResizeParentToFit

Index