CFormView::CFormView

CFormView ( LPCTSTR lpszTemplateName );

CFormView ( UINT nIDTemplate );

Parametry

lpszTemplateName

Zawiera ciąg zakończony znakiem null, który jest nazwą zasobu okno dialogowe szablon.

nIDTemplate

Zawiera identyfikator zasobu okno dialogowe szablon.

Uwagi

Podczas tworzenia obiektu typu pochodzące z CFormView, wywołać jednego z konstruktorów do utworzenia obiektu widoku oraz identyfikacji zasobu okna dialogowego, na której oparty jest widok. Możesz zidentyfikować zasobu przez nazwę (legitymacja ciąg jako argument do konstruktora) lub jego identyfikator (legitymacja liczbą całkowitą bez znaku jako argument).

Okno widoku formularza i formanty podrzędne nie są tworzone aż nazywa się CWnd::Create . CWnd::Create nazywa się w ramach jako część dokumentu i widoku tworzenia procesu, który napędzany jest szablon dokumentu.

Uwaga   Twój Klasa pochodna musi dostarczyć własnej konstruktora. W konstruktorze wywołania konstruktora, CFormView::CFormView, nazwa zasobu lub identyfikator jako argumentu, jak pokazano w poprzednim przeglądzie klasy.

Omówie&nie CFormView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::Create

Index