Członkowie klasy CFontHolder

Członkowie danych

m_pFont Wskaźnik do obiektu CFontHolder IFont interfejsu.

Budowa/zniszczenia

CFontHolder Obiekt CFontHolder.

Operacje

GetFontDispatch Zwraca interfejs IDispatch czcionki.
GetDisplayString Pobiera ciąg wyświetlany w przeglądarce właściwości kontenera.
GetFontHandle Zwraca uchwyt na czcionkę systemu Windows.
InitializeFont Inicjuje obiekt CFontHolder.
ReleaseFont Rozłącza obiektu CFontHolder z IFont i IFontNotification interfejsy.
Wybierz Wybiera zasób czcionki do kontekstu urządzenia.
SetFont() Łączy obiektu CFontHolder z interfejsem IFont.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Wykres hierarchii

Index