CFontHolder

CFontHolder nie klasy podstawowej.

Klasę CFontHolder , która hermetyzuje funkcjonalność obiektu czcionek systemu Windows oraz interfejsu IFont , jest używany do wykonania zapasów własności Font.

Za pomocą tej klasy zaimplementowane czcionki niestandardowe właściwości formantu. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia takich właściwości, zobacz artykuł formantów ActiveX: przy użyciu czcionki w formancie ActiveX w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxctl.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CPropExchange

Index