CFontHolder::SetFont

nieważne SetFont() ( LPFONT pNewFont );

Parametry

pNewFont

Wskaźnik do nowego interfejsu IFont.

Uwagi

Zwolni wszystkie istniejące czcionki i łączy obiektu CFontHolder z interfejsem IFont.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder::ReleaseFont

Index