CFontHolder::ReleaseFont

nieważne ReleaseFont ( );

Uwagi

Ta funkcja rozłącza obiektu CFontHolder z jego interfejsu IFont.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder::SetFont

Index