CFontHolder::InitializeFont

nieważne InitializeFont ( Stała FONTDESC FAR * pFontDesc = NULL, LPDISPATCH pFontDispAmbient = NULL );

Parametry

pFontDesc

Wskaźnik do struktury opisu czcionki ( FONTDESC), określa właściwości czcionki.

pFontDispAmbient

Wskaźnik kontenerem otoczenia własności Font.

Uwagi

Inicjuje obiekt CFontHolder.

Jeśli pFontDispAmbient nie ma wartości NULL, obiekt CFontHolder jest połączony z klon interfejsu IFont , używanych przez kontenerem otoczenia własności Font.

PFontDispAmbient ma wartość NULL, Nowa czcionka tworzony jest obiekt, albo z opisu czcionki wskazywanego przez pFontDesc lub, jeśli pFontDesc jest NULL, z domyślny opis.

Wywołanie funkcji po konstruowania obiektu CFontHolder.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder::CFontHolder

Index