CFontHolder::GetFontHandle

HFONT GetFontHandle ( );

HFONTGetFontHandle (długiedługicyLogical,cyHimetric);

Wartość zwracany

Uchwyt do obiektu czcionki; inny sposób NULL.

Parametry

cyLogical

Wysokość, w jednostkach logicznych, prostokąt, w którym formant jest rysowany.

cyHimetric

Wysokość, w jednostkach MM_HIMETRIC formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać dojścia do czcionek systemu Windows.

Stosunek cyLogical i cyHimetric jest używana do obliczania wielkości poprawnego wyświetlenia w jednostek logicznych, dla czcionki punkt wielkość wyrażona w jednostkach MM_HIMETRIC:

Wyświetl rozmiar = (cyLogical / cyHimetric) X rozmiar czcionki

Wersja bez parametrów zwraca uchwyt na czcionkę przeskalowane dla ekranu.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index