CFontHolder::GetFontDispatch

LPFONTDISP GetFontDispatch ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CFontHolder IFontDisp interfejsu. Należy zauważyć, że funkcja, która wywołuje GetFontDispatch musi wywołać IUnknown::Release tego wskaźnika interfejsu po wykonaniu z nim.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji pobrać wskaźnika do interfejsu wysyłania czcionki. Wywołanie InitializeFont przed wywołaniem metody GetFontDispatch.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder::InitializeFont

Index