CFontHolder::CFontHolder

CFontHolder ( LPPROPERTYNOTIFYSINK pNotify );

Parametry

pNotify

Wskaźnik do czcionki IPropertyNotifySink interfejsu.

Uwagi

Tworzy obiekt CFontHolder . Należy wywołać InitializeFont zainicjować wynikowy obiekt przed użyciem go.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontHolder::InitializeFont

Index