Członkowie klasy CFontDialog

Członkowie danych

m_cf Struktura umożliwia dostosowywanie obiektu CFontDialog.

Budowa

CFontDialog Obiekt CFontDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe i pozwala na dokonanie wyboru.
GetCurrentFont Pobiera nazwę aktualnie wybrana czcionka.
GetFaceName Zwraca nazwę zaznaczonej czcionki.
GetStyleName Zwraca nazwę stylu wybrana czcionka.
GetSize Zwraca rozmiar w punktach wybrana czcionka.
GetColor Zwraca kolorów zaznaczonej czcionki.
GetWeight Zwraca masę wybrana czcionka.
IsStrikeOut Określa, czy czcionka jest wyświetlana z przekreślenie.
IsUnderline Określa, czy czcionka jest podkreślona.
IsBold Określa, czy czcionka pogrubiona.
IsItalic Określa, czy czcionka jest kursywa.

Omówienie CFontDialog Członkowie klasy podstawowej Wykres hierarchii

Index