CFontDialog::m_cf

Uwagi

Strukturę, której członkowie przechowuje właściwości obiektu okna dialogowego. Po konstruowania obiektu CFontDialog , m_cf umożliwia modyfikowanie różnych aspektów okno dialogowe przed wywołaniem funkcji członek DoModal . Aby uzyskać więcej informacji na temat tej struktury, zobacz CHOOSEFONT w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index