CFontDialog::IsUnderline

BOOL IsUnderline ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wybrana czcionka ma charakterystyczne Podkreślenie włączone; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, jeśli wybrana czcionka jest podkreślona.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont

Index