CFontDialog::IsStrikeOut

BOOL IsStrikeOut ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wybrana czcionka ma charakterystyczne Przekreślenie włączone; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, jeśli wybrana czcionka jest wyświetlany z przekreślenie.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont

Index