CFontDialog::IsItalic

BOOL IsItalic ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wybrana czcionka ma charakterystyczne kursywa włączone; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby sprawdzić, czy wybrana czcionka jest kursywa.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont

Index