CFontDialog::IsBold

BOOL IsBold ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wybraną czcionką pogrubioną cecha włączone; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby sprawdzić, czy wybrana czcionka jest pogrubiona.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont

Index