CFontDialog::GetWeight

int GetWeight ( ) Stała;

Wartość zwracany

Waga wybrana czcionka.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania wagi wybrana czcionka. Aby uzyskać więcej informacji na temat waga czcionki zobacz CFont::CreateFont.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont, CFontDialog::IsBold

Index