CFontDialog::GetStyleName

CString GetStyleName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa stylu czcionki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania nazwy stylu zaznaczonej czcionki.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFontDialog::GetFace&Name, CFontDialog::GetCurrentFont

Index