CFontDialog::GetSize

int GetSize ( ) Stała;

Wartość zwracany

Rozmiar czcionki, w dziesiątych częściach punkt.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania wielkość zaznaczonej czcionki.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetWeight, CFontDialog::GetCurrentFont

Index