CFontDialog::GetFaceName

CString GetFaceName ( ) Stała;

Wartość zwracany

Nazwa czcionki zaznaczonej w oknie dialogowym CFontDialog.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania nazwy twarzy wybrana czcionka.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFontDialog::GetCurrentFont, CFontDialog::GetStyle&Name

Index