CFontDialog::GetCurrentFont

nieważne GetCurrentFont ( LPLOGFONT lplf );

Parametry

lplf

Wskaźnik do struktury LOGFONT.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do przypisania właściwości aktualnie wybrana czcionka członków LOGFONT struktury. Inne funkcje składowe CFontDialog są dostarczane do dostępu do poszczególnych cech of the current font.

Jeśli ta funkcja jest wywoływana podczas wywoływania DoModal, zwraca bieżące zaznaczenie w czasie (co użytkownik widzi lub został zmieniony w oknie dialogowym). Jeśli ta funkcja jest wywoływana po wywołaniu DoModal (tylko wtedy, gdy DoModal zwraca IDOK), zwraca jaki użytkownik faktycznie zaznaczone.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFontDialog::GetFace&Name, CFontDialog::GetStyleName

Index