CFontDialog::GetColor

COLORREF GetColor ( ) Stała;

Wartość zwracany

Kolor wybranej czcionki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać kolor zaznaczonej czcionki.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::GetCurrentFont

Index