CFontDialog::CFontDialog

CFontDialog ( LPLOGFONT lplfInitial = NULL, DWORD dwFlags = CF_EFFECTS | CF_SCREENFONTS, CDC* pdcPrinter = Wartość NULL, CWnd * pParentWnd = Wartość NULL );

Parametry

lplfInitial

Wskaźnik LOGFONT struktury danych, który pozwala na ustawienie niektórych cech czcionek.

dwFlags

Określa jeden lub więcej flag wybierz czcionkę. Jedna lub więcej wartości predefiniowane mogą być połączone za pomocą operatory operator OR. Jeśli zmodyfikujesz m_cf.Flagi struktury Państwa, należy użyć bitowe operatora OR w zmiany do pozostać nienaruszone zachowanie domyślne. Szczegółowe informacje na temat każdego z tych flag, zobacz opis CHOOSEFONT struktury w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

pdcPrinter

Wskaźnik do kontekstu urządzenia drukującego. Jeżeli dostarczone, ten parametr punkty do kontekstu urządzenia drukującego drukarki, na której czcionki są wybierani.

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie dialogowym Czcionka nadrzędnej lub właściciel okno.

Uwagi

Tworzy obiekt CFontDialog . Należy zauważyć, że konstruktora automatycznie wypełni członków struktury CHOOSEFONT . Tylko należy je zmienić, gdy chcesz okna dialogowego czcionki innej niż domyślna.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFontDialog::DoModal

Index