CFont

Klasa CFont hermetyzuje czcionki interfejsu (GDI) systemu Windows grafiki urządzenia i zapewnia funkcje składowe manipulowania czcionki. Aby użyć obiektu CFont , konstruowania obiektu CFont i Dołącz czcionki systemu Windows do niej CreateFont, CreateFontIndirect, CreatePointFontlub CreatePointFontIndirect, a następnie użyć funkcji elementów członkowskich obiektu do manipulowania czcionki.

Funkcje CreatePointFont i CreatePointFontIndirect są często łatwiejszy w użyciu niż CreateFont lub CreateFontIndirect , ponieważ one wykonać konwersję wysokości czcionki z rozmiar w punktach do jednostek logicznych automatycznie.

Aby uzyskać więcej informacji o CFont, zobacz Obiekty graficzne w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC HIERSVR

Index