CFont::operator HFONT

operatora (HFONT) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt obiektu czcionek GDI systemu Windows podłączone do CFont w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Użycie tego operatora pozwala uzyskać dojście Windows GDI czcionki dołączonych do obiektu CFont.

Ponieważ ten operator jest automatycznie używany do konwersji od CFont do czcionek i tekstu, można przekazać CFont obiektów do funkcji, które oczekują, że HFONTs.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz Obiekty graficzne w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index