CFont::GetLogFont

int GetLogFont (LOGFONT * pLogFont );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja powiedzie się, inaczej 0.

Parametry

pLogFont

Wskaźnik do LOGFONT struktury do otrzymywania informacji o czcionkach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania kopii struktury LOGFONT dla Cfont.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LOGFONT, ::GetObject

Index