CFont::FromHandle

statyczne CFont * PASCAL FromHandle ( HFONT hFont );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CFont w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hFont

HFONT dojście do czcionek systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CFont , gdy dojście HFONT do obiektu czcionek GDI systemu Windows. Jeśli obiekt CFont nie jest już dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CFont zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CFont obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy jest, że tymczasowy obiekt jest ważne tylko podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index