CFont::CFont

CFont( );

Uwagi

Tworzy obiekt CFont . Wynikowy obiekt musi być zainicjowany z CreateFont, CreateFontIndirect, CreatePointFontlub CreatePointFontIndirect , zanim mogą być używane.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFont::CreateFontIndirect, CFont::CreateFont, CFont::CreatePointFont, CFont::CreatePointFontIndirect, :: EnumFonts

Index