Członkowie klasy CFindReplaceDialog

Członkowie danych

m_fr Struktura umożliwia dostosowywanie obiektu CFindReplaceDialog.

Budowa

CFindReplaceDialog Wywołanie tej funkcji do konstruowania obiektu CFindReplaceDialog.
Tworzenie Tworzy i wyświetla okno dialogowe CFindReplaceDialog.

Operacje

ZnajdYNastępny Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu wyszukiwania.
GetNotifier Wywołanie tej funkcji do pobierania struktury FINDREPLACE w kodzie zarejestrowany komunikat.
GetFindString Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej ciąg wyszukiwania.
GetReplaceString Wywołanie tej funkcji do pobierania bieżącej zastąpić ciąg.
IsTerminating Wywołanie tej funkcji do określenia, czy okno dialogowe zostaje zatrzymany.
MatchCase Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce dokładnie dopasować wielkość liter w ciągu wyszukiwania.
MatchWholeWord Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy użytkownik chce odpowiadają tylko całe wyrazy.
ReplaceAll Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce wszystkie wystąpienia ciągu zastępuje się.
ReplaceCurrent Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce bieżące słowo zastępuje się.
SearchDown Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce wyszukiwania postępować w kierunku dół.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index