CFindReplaceDialog::SearchDown

BOOL SearchDown ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik chce wyszukiwania postępować w kierunku spadkową; 0, jeśli użytkownik chce Szukaj, aby kontynuować w wzrostową.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce wyszukiwania postępować w kierunku dół.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index