CFindReplaceDialog::ReplaceCurrent

BOOL ReplaceCurrent ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik zażądał, że aktualnie zaznaczonego ciągu należy zastąpić ciąg zamiany; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce bieżące słowo zastępuje się.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::ReplaceAll

Index