CFindReplaceDialog::ReplaceAll

BOOL ReplaceAll ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik zażądał, aby zastąpić wszystkie ciągi dopasowania ciąg zamiany; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy użytkownik chce wszystkie wystąpienia ciągu zastępuje się.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::ReplaceCurrent

Index