CFindReplaceDialog::MatchWholeWord

BOOL MatchWholeWord ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik chce odpowiadają tylko całe wyrazy wyszukiwany ciąg znaków; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy użytkownik chce odpowiadają tylko całe wyrazy.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::MatchCase

Index